Retro Bijou
Originálny slovenský suvenír a šperk v jednom

"Teraz Vám vetrík duje a stromy - hory podpolianske, na slávu a vďaku šumia. Vám, synom a dcéram, čo ste krásu otcov materí našich, zdedenú, zakopať nenechali. Vám, čo aj keď iné krásy vo svet lákajú, srdcia bijú pre otcovizne. Vám, čo ste začali a neskončili. Vám, čo pokračujete. Vám, ktorých keby otec či mati zhliadli, dedovia či starci iní, hrdosťou by im slza čistá ich vekom krásnu tvár osviežila..."